Edward Czajko

Edward Czajko


Doktor h.c. teologii, duchowny i publicysta zielonoświątkowy. Wychowany w rodzinie wierzącej, świadomy chrześcijanin - z przekonania i przeżycia - od 1949 roku. Chrzest wiary przyjął 3 lipca 1949 r. w Gdańsku (chrzcił prezb. Sergiusz Waszkiewicz). W 1964 r. ordynowany na duchownego w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. W latach 1965-1971 prezbiter okręgowy na Wielkopolskę. W Radzie Naczelnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego: sekretarz 1965-1971, członek 1972-1974, skarbnik 1975-1981, przewodniczący - prezbiter naczelny Kościoła 1981-1988. Pracownik naukowy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1966 - 1971. W latach 1983 - 1986 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a następnie skarbnik (1986 - 1988). Współorganizator Aliansu Ewangelicznego w Polsce i wiceprzewodniczący jego Rady Krajowej (2000 - 2003). Członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego - do roku 2004.
W Kolegium Redakcyjnym miesięcznika "Chrześcijanin" w latach 1965 - 2008: sekretarz redakcji 1971 - 1981, przewodniczący Rady Programowej 1988 - 1990, redaktor naczelny 1990-1991. Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego w latach 1988 - 2004, pastor Zboru Stołecznego w Warszawie 1981 - 2001. Członek: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charismatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Uczestnik międzynarodowych konferencji wyznaniowych, naukowych i pokojowych. Odznaczony państwowym Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia. Autor książek i artykułów.


 • Oto król twój przychodzi

  Oto król twój przychodzi

  Jezus wjeżdża do Jerozolimy jako król, choć inaczej, bo nie na koniu jak królowie tego świata, lecz na ośle.


 • O pomyślność miasta

  O pomyślność miasta

  Oto synowie Izraela znaleźli się w niewoli babilońskiej. Usiedli nad rzekami Babilonu i - jak mówi Psalm 137 - płakali na wspomnienie Syjonu. Gdy zaś ludzie tamtejsi prosili ich o pieśń świadectwa: „Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu”, synowie Izraela zawiesili na wierzbach swoje harfy. Jak gdyby powiedzieli „Nie zaśpiewamy!”.


 • Stygmaty Jezusowe

  Stygmaty Jezusowe

  Średniowieczni wierzący przez greckie słowo STIGMATA rozumieli rany, jakie Jezus miał na rękach, nogach i w boku (gdy był ukrzyżowany), i byli zdania, że Paweł dzięki pełnemu współczucia utożsamieniu się z Mężem Boleści miał takie same rany na swoim ciele. Powiedziano także, że gdy Franciszek z Asyżu gorąco i serdecznie rozmyślał o ranach Chrystusa, to na jego rękach, nogach i w jego boku pojawiły się jakieś „ciemne, krwawiące otwory"...


 • Uzdrowiciel i Lekarz

  Uzdrowiciel i Lekarz

  Przekaz biblijny mówi, że te dwa środki Bożej troski o nasze zdrowie: nadnaturalne i „naturalne”, nie wykluczają się nawzajem. A właściwie muszą iść w parze.


 • Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

  Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

  Nawet w dobie refrenów, w jakiej już od kilku dziesięcioleci się znajdujemy, ta pieśń znajduje drogę do świadomości zespołów posługujących pieśnią podczas nabożeństw. I jest śpiewana. Śpiewana jest także od czasu do czasu w moim zborze. Idzie o pieśń pt. "Jak wielkiś Ty" (Śpiewnik Pielgrzyma, nr.15).

 • Autoleczenie?

  Autoleczenie?

  Czy chrześcijanin może dokonywać "autoleczenia", przykładając ręce do bolących miejsc i wierząc, że za sprawą dotyku ból ustąpi? Czy podobne praktyki nie przypominają raczej magii?


 • Choroby nie mają skrupułów

  Choroby nie mają skrupułów

  Jak zauważamy, każde nasze nabożeństwo w swojej pierwszej części, przedkazaniowej, zawiera blok modlitwy wstawienniczej. I jak zauważamy dalej, treścią tych modlitw wstawienniczych są najczęściej prośby o uzdrowienie.


 • Duchowi i nieduchowi

  Duchowi i nieduchowi

  Czy prawdziwie duchowi chrześcijanie przyjmują wszystko z pełną ufnością? Czy zadawanie pytań i krytyczna analiza to symptomy "nieduchowego" chrześcijaństwa?


 • Jak będzie w niebie?

  Jak będzie w niebie?

  Chrześcijanie wierzą, że po śmierci oddadzą Bogu nie tylko swego ducha. Ich nadzieja związana jest także ze zmartwychwstaniem ciała, które nastąpi wraz z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Jak będziemy wyglądali w niebie? Co nas tam czeka?


 • Różne modele zarządzania kościołami

  Różne modele zarządzania kościołami

  Ktoś, kto spojrzy na Kościół z boku, może powiedzieć, że to organizacja religijna, która działa na podstawie krajowego prawa wyznaniowego. Dla wierzących Kościół będzie jednak zawsze przede wszystkim Ciałem Jezusa Chrystusa, które funkcjonuje na podstawie Pisma Świętego.


 • Pochwała łaski Bożej

  Pochwała łaski Bożej

  I odnowię moje przymierze z tobą, i poznasz, że Ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się, i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś - mówi Wszechmocny Pan" (Ks. Ezechiela 16:62-63)


 • Wszystkich Świętych?

  Wszystkich Świętych?

  W Polsce ludzie masowo odwiedzają groby w dniu Wszystkich Świętych (1 XI), nawet gdy te groby oddalone są o setki albo i więcej kilometrów. My z tym świętem mamy pewien problem...


 • Literalnie czy symbolicznie?

  Literalnie czy symbolicznie?

  Co w Biblii należy czytać literalnie, a więc dosłownie, a co w sposób symboliczny? Niektóre kobiety zakładają do modlitwy chustki na głowy, bo czytają o tym w Listach Pawła, ale raczej mało kto chce sobie wyłupić  oko, gdy jest ono dla niego powodem grzechu, choć mówi o tym sam Jezus. Czy jest tu jakaś zasada?


 • Owce i wilki

  Owce i wilki

  Z uwagi na to, że objawienie z wysoka pierwotnie doszło do nas w kontekście środowiska kultury pasterskiej i rolniczej, stąd nic dziwnego, że Pismo zawiera wiele obrazów, porównań, alegorii i przypowieści wziętych z tej dziedziny ludzkiego życia i ludzkiej aktywności.


 • Kradzież serc

  Kradzież serc

  Wśród różnych sposobów grzechów przeciwko ósmemu przykazaniu Dekalogu (“Nie kradnij”) znajduje się manipulacja ludźmi, którą Pismo Święte nazywa kradzieżą serc.


 • Co z dziesięciną?

  Co z dziesięciną?

  Ktoś zadał pytanie o zwyczaj odnośnie do dziesięciny w kościołach ewangelicznych. Chodziło mianowicie o zwyczaj ofiarowania kościołowi części prezentu o dużej wartości - np. podarowanego samochodu, czy mieszkania otrzymanego w spadku.


 • Chrześcijanin - wegetarianin?

  Chrześcijanin - wegetarianin?

  Jak chrześcijaństwo odnosi się do wegetarianizmu? Można odnieść wrażenie, że dieta wegetariańska nie jest popularna wśród ewangelicznych chrześcijan.


 • Charyzmat a świętość

  Charyzmat a świętość

  Wielcy charyzmatycy mogą nie być świętymi, wielcy święci mogą nie posiadać darów charyzmatycznych. Jako zielonoświątkowcy, jesteśmy społecznością, która w sposób wyraźny głosi prawdę o darach Ducha Świętego.


 • Wierzę w przyszłość

  Wierzę w przyszłość

  Świat ma przed sobą przyszłość. Nadchodzi nowe niebo i nowa ziemia – mówi w rozmowie z Pawłem Biedziakiem pastor Edward Czajko, teolog, autor książek na temat czasów ostatecznych.


 • Dlaczego cierpimy?

  Dlaczego cierpimy?

  Skąd się bierze zło? Gdzie jest Bóg, kiedy cierpimy? Odpowiedzi na te pytania poszukuje Edward Czajko, teolog i pastor z Warszawy.


 • Zakon i Ewangelia

  Zakon i Ewangelia

  Podczas ewangelizacyjnego głoszenia Słowa Bożego możemy się spotkać z taką kategorią ludzi, którzy usłyszawszy słowo Ewangelii łaski Bożej – zamiast cieszyć się i z ogłaszanego słowa łaski skorzystać ku życiu wiecznemu – reagują stwierdzeniem w rodzaju: „ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie czuję się grzesznikiem”.


 • Errata

  Errata

  Tych kazań nawet z przyjemnością się słuchało. Miały one swoją żarliwość, a także dla przeciętnego słuchacza pewną logikę. Odnosi się to zarówno do gościa z zagranicy sprzed kilku dekad, jak i do naszych własnych kaznodziejów ostatnio, zaledwie sprzed kilku tygodni.


 • Cytat po prostu

  Cytat po prostu

  Przed kilkoma laty pewien duchowny chrześcijański, profesor, w związku ze skuszeniem przez służby państwowe, a następnie zatrzymaniem i sądzeniem pewnej polskiej parlamentarzystki, napisał, co następuje:


 • Męczennicy czasów PRL

  Męczennicy czasów PRL

  Gdy przed rokiem 1989 czyli przed zmianą ustroju społeczno-politycznego w naszym kraju przedstawiano dzieje kościołów ewangelikalnych w Polsce, to w odniesieniu do lat 1950-1953 posługiwano się swego rodzaju eufemizmem.


 • O potrzebie prawdziwego opisu

  O potrzebie prawdziwego opisu

  Jest sprawą jasną, że byłoby bardzo dobrze, gdyby w 1945 roku Państwo dokonało względem zielonoświątkowców prawnego uznania. Niestety, tak się nie stało. W Polsce Ludowej funkcjonowała negatywna opinia o naszych wspólnotach, przejęta wprost z okresu międzywojennego.


 • Kim nie był Kalwin

  Kim nie był Kalwin

  W związku z pięćsetną rocznicą urodzin Jana Kalwina nakładem Wydawnictwa Naukowego SEMPER, we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym, ukazała się publikacja pt. “Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury zachodu”.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.