Kto nie ma miecza, niech kupi
Leonaert Bramer, Sceny z życia Chrystusa (1660)

Kto nie ma miecza, niech kupi

Daniel Kalinowski 03 czerwca 2014

Jak mamy rozumieć polecenie Jezusa? Czy nie stoi ono w sprzeczności z tym co wcześniej sam powiedział podczas kazania na górze, że mamy nadstawiać drugi policzek? 

 


Jak mamy rozumieć polecenie Jezusa? Czy nie stoi ono w sprzeczności z tym co wcześniej sam powiedział podczas kazania na górze, że mamy nadstawiać drugi policzek? Pismo Święte jest natchnione i nie zawiera sprzeczności, sprzeczności pojawiają się w nienatchnionych interpretacjach

   I rzekł do nich: Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: Niczego. On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy. (Łk 22,35-38)

Możemy być pewni, że przykazanie o nadstawianiu policzka jest nadrzędne - zostało wygłoszone publicznie i jako takie stanowi prawo. Właściwie nawet nie powinniśmy rozważać obu poleceń we wzajemnych stosunkach, ponieważ inne były konteksty, w których padły. Słowa o mieczu zostały wygłoszone jako jednorazowe polecenie skierowane do uczniów. Miało ono być zinterpretowane dosłownie - choć niektórzy uważają inaczej - o czym świadczy odpowiedź Jezusa na słowa na pytanie czy dwa miecze wystarczą. Jasnym też jest, że Jezus nie chciał posłać swoich uczniów do walki na miecze.

Jezus podaje wyjaśnienie, dla nas już może mało czytelne, dlaczego uczniowie mają wziąć miecze. Wyjaśnieniem jest: "Aby wypełniło się to co o mnie napisano, do przestępców będzie zaliczony". Jaki to ma związek z mieczami? Odpowiedź pojawia się we fragmencie Łk 22,47-53, ale przyznać trzeba, że musimy jej się trochę domyślić, bo nie pada wprost. Noszenie broni w Izraelu przez Żydów w czasach okupacji rzymskiej było karane. Jezus idąc do ogrodu Getsemane z mieczami (por. wers 49) dał pretekst radzie Sanhedrynu do aresztowania. Że miecze miały być właśnie tym pretekstem świadczą słowa Jezusa: "jak na zbójcę wyszliście na mnie z mieczami, a gdy codziennie u was bywałem ręki na mnie nie podnieśliście". Tak więc Jezus dał polecenie uczniom po to by mogło się wypełnić Pismo, że będzie policzony ze złoczyńcami, a pretekst ku temu musiał dać sam.

Niektórzy szukając wytłumaczenia i odczytując ten fragment symbolicznie mówią, że te miecze są symbolem Słowa Bożego. W myśl tej interpretacji po zaliczeniu Chrystusa do złoczyńców, jego uczniowie będą musieli sami się bronić Słowem Bożym. Jednak wydaje się, że historia, która następuje po tym poleceniu wystarczająco wszystko wyjaśnia i nie trzeba tłumaczyć symbolicznie.

Daniel Kalinowski

Autor: Daniel Kalinowski

Jego pasją jest studiowanie Pisma Świętego. Skończył teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2009) i na Uniwersytecie Bangor w Wielkiej Brytanii (2012), jest doktorantem na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wykłada w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej (od 2010) i jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Theologica Pentecostalia”.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.