Owce i wilki

Owce i wilki

Edward Czajko 24 lipca 2012

Z uwagi na to, że objawienie z wysoka pierwotnie doszło do nas w kontekście środowiska kultury pasterskiej i rolniczej, stąd nic dziwnego, że Pismo zawiera wiele obrazów, porównań, alegorii i przypowieści wziętych z tej dziedziny ludzkiego życia i ludzkiej aktywności.

Ograniczmy się tu jedynie do Nowego Testamentu i popatrzymy na obraz ludzi jako owiec. Ludzie utrudzeni przez życie i opuszczeni są jak owce, które nie mają pasterza. Odkupiciel kładzie swoje życie za ludzi jak pasterz za swoje owce.

On zna ludzi jak pasterz zna swoje owce, a oni znają jego głos jak owce głos swojego pasterza. Odkupieni są bezpieczni i nikt ich nie wyrwie z ręki Zbawcy, tak jak bezpiecznie czują się owce pod opieką pasterza. Ludzie niepojednani z Bogiem, to jak owce zbłąkane. Eschatologiczny Król dokona podziału wśród ludzi jak pasterz odłącza owce od kozłów. Ludzie posłani z misją do świata, idą jak owce między wilki.

A więc tam gdzie są owce,  mogą pojawić się również wilki. Takie jest moje doświadczenie z dzieciństwa. I takie też jest doświadczenie gospodarzy z Bieszczad. Wilk porywa owce i rozprasza. A czasem jeśli nie porwie, to cieżko porani. Czasem - głosi Pismo - wilki drapieżne przychodzą w owczej skórze. Zdarza się - mówi apostoł - że do wspólnoty wierzących, trzody Pańskiej, wejdą ludzie jak wilki drapieżne, które nie oszczędzają trzody. Także spośród owiec niektóre mogą przerodzić się w wilki "mówiące rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą". Pasterze czuwajcie i owce bądźcie czujne!

Kończę taką oto "przypowiastką".

Była sobie owca. Żyła na pustkowiu, gdzie tylko rzadkie kępki usychającej roślinności. W nieodległej zaś okolicy duża zielona łąka. Owca błagalnie beczy, by przyjąć ją na te zielone tereny. Nadzorca łąki się lituje. Owca zaczyna korzystać z tego, co na tej łące. Ale coraz bardziej widać, że nie pasuje do tej "zielonej murawy". Jest jakaś obca. Co krok to faul. Okazuje się, że to wilk. W owczej skórze. Przepędzono wilka.

Edward Czajko

Autor: Edward Czajko

Doktor h.c. teologii, duchowny i publicysta zielonoświątkowy. Wychowany w rodzinie wierzącej, świadomy chrześcijanin - z przekonania i przeżycia - od 1949 roku. Chrzest wiary przyjął 3 lipca 1949 r. w Gdańsku (chrzcił prezb. Sergiusz Waszkiewicz). W 1964 r. ordynowany na duchownego w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. W latach 1965-1971 prezbiter okręgowy na Wielkopolskę. W Radzie Naczelnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego: sekretarz 1965-1971, członek 1972-1974, skarbnik 1975-1981, przewodniczący - prezbiter naczelny Kościoła 1981-1988. Pracownik naukowy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1966 - 1971. W latach 1983 - 1986 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a następnie skarbnik (1986 - 1988). Współorganizator Aliansu Ewangelicznego w Polsce i wiceprzewodniczący jego Rady Krajowej (2000 - 2003). Członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego - do roku 2004.
W Kolegium Redakcyjnym miesięcznika "Chrześcijanin" w latach 1965 - 2008: sekretarz redakcji 1971 - 1981, przewodniczący Rady Programowej 1988 - 1990, redaktor naczelny 1990-1991. Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego w latach 1988 - 2004, pastor Zboru Stołecznego w Warszawie 1981 - 2001. Członek: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charismatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Uczestnik międzynarodowych konferencji wyznaniowych, naukowych i pokojowych. Odznaczony państwowym Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia. Autor książek i artykułów.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.