• Wojna i pokój

    Wojna i pokój

    Jak podążać za Jezusem drogą pokoju, jeśli nasze serca przepełniają pragnienia i tęsknoty, które często nie mogą zostać spełnione? To prawda, człowiek pozbawiony pragnień nie wywołałby wojny, ale nie byłby również zdolny do miłości. Wyzbycie się pragnień nie jest odpowiedzią.


  • Usprawiedliwieni ostatecznie i całkowicie

    Usprawiedliwieni ostatecznie i całkowicie

    Cóż więc z tego, że sędzia rejonowy uznałby cię za niewinnego, jeśli sąd wyższego szczebla zawyrokuje o twojej winie? Co z tego, że burmistrz cię uniewinni, jeśli cesarz będzie cię oskarżał?

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.