Choroby nie mają skrupułów

Choroby nie mają skrupułów

Edward Czajko 07 lutego 2013

Jak zauważamy, każde nasze nabożeństwo w swojej pierwszej części, przedkazaniowej, zawiera blok modlitwy wstawienniczej. I jak zauważamy dalej, treścią tych modlitw wstawienniczych są najczęściej prośby o uzdrowienie.


Podmiotami tych modlitw są ludzie wierzący, zarówno z naszych własnych zborowych szeregów, jak i spoza naszej wspólnoty. Znaczy zatem, że jednym z utrapień, cierpień “teraźniejszego czasu” (Rz 8,18) będą także choroby. Jezus Chrystus, nasz Pan, powiedział, że czasy ostateczne będą charakteryzować się wieloma różnymi elementami cierpienia. Będzie miało miejsce religijne zamieszanie, będą wojny i rozruchy, będą wielkie trzęsienia ziemi, będą miały miejsce trudności ekonomiczne, a jeśli idzie o wierzących, także prześladowanie ze względu na wiarę w Jezusa. Będą także “miejscami zarazy” (Łk 21,11), to znaczy różnego rodzaju choroby.

I tu należy zaznaczyć, że choroby będą udziałem nie tylko ludzi tego świata, ale także ludzi wierzących, należących z łaski przez wiarę do Chrystusa. Przykładem tego są przecież ludzie wierzący, o których modlimy się modlitwą wstawienniczą. Niektórzy z nich są już w starszym wieku, inni w kwiecie wieku, a jeszcze inni całkiem młodzi, bo, na przykład, dwudziestokilkuletni mężczyzna chorujący z powodu nowotworu. Choroby więc nie są czymś obcym ludziom wierzącym, i to czasami ludziom głębokiej wiary. Albowiem, jak pisał kiedyś E. Stanley Jones (zm. 1973), “żadna zaraza, żadna dżuma (gdy pewnego razu, mówiąc na ten temat, dodałem: “I żadna cholera”, spowodowałem wśród słuchaczy zakłopotanie, a to chyba z uwagi na kontekst mowy codziennej naszej ulicy), nie mają absolutnie żadnych skrupułów, gdy atakują święte ciało, to znaczy ciało będące Bożą świątynią, w której mieszka Duch Święty”.

A więc, jeszcze raz, chorują też chrześcijanie. Paweł, Apostoł Narodów, choć nawet jego chustki i przepaski powodowały uzdrowienie, cierpiał – jak mówią egzegeci – na jakąś fizyczną dolegliwość, którą nazywał cierpieniem w ciele. Tymoteusz cierpiał na dolegliwości żołądkowe. Trofim z powodu choroby nie mógł kontynuować podróży misyjnej, pozostał w Milecie. A co jeśli idzie o dzieje późniejszego chrześcijaństwa? Wspomniany tu E. Stanley Jones, kiedyś znany misjonarz, doświadczył kilku załamań nerwowych, miał problem ze zdrowiem psychicznym, choć później został w sposób nadzwyczajny uzdrowiony.

Wymienić tu należy także Williama Cowpera, współpracownika Johna Newtona, z którym współpracował jako autor ewangelikalnych pieśni, a który cierpiał na wieloletnią depresję. W “Chrześcijaninie”, tym z serii grubszej, przeczytaliśmy ostatnio o cierpieniach Karola Spurgeona, “księcia kaznodziejów”, jak go nazywano. Cierpiał on bardzo. Chorował na reumatyzm, artretyzm i zapalenie kłębuszków nerwowych. Najbardziej, jak czytamy, cierpiał wiele lat na depresję. On, wielki kaznodzieja!

Taki jest stan upadłego świata. Pan Jezus uzdrowił niektórych chorych, by dać znak, że w NIEBIE żadnej choroby nie będzie. A Stwórca, by ulżyć doczesnemu losowi człowieczemu dał służbę medyczną. Modlitwa i medycyna – oto odpowiedź na nasze choroby. Powtórzę. Żadna choroba nie ma skrupułów, gdy atakuje ciało ludzi wierzących. Nasza nadzieja – ze względu na zbawcze dzieło Chrystusa – to nowe niebo i nowa ziemia, gdzie będzie kres wszystkim naszym łzom. O tym przypominam przede wszystkim moim rówieśnikom, a więc osobom starszym.

Edward Czajko

Autor: Edward Czajko

Doktor h.c. teologii, duchowny i publicysta zielonoświątkowy. Wychowany w rodzinie wierzącej, świadomy chrześcijanin - z przekonania i przeżycia - od 1949 roku. Chrzest wiary przyjął 3 lipca 1949 r. w Gdańsku (chrzcił prezb. Sergiusz Waszkiewicz). W 1964 r. ordynowany na duchownego w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. W latach 1965-1971 prezbiter okręgowy na Wielkopolskę. W Radzie Naczelnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego: sekretarz 1965-1971, członek 1972-1974, skarbnik 1975-1981, przewodniczący - prezbiter naczelny Kościoła 1981-1988. Pracownik naukowy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1966 - 1971. W latach 1983 - 1986 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a następnie skarbnik (1986 - 1988). Współorganizator Aliansu Ewangelicznego w Polsce i wiceprzewodniczący jego Rady Krajowej (2000 - 2003). Członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego - do roku 2004.
W Kolegium Redakcyjnym miesięcznika "Chrześcijanin" w latach 1965 - 2008: sekretarz redakcji 1971 - 1981, przewodniczący Rady Programowej 1988 - 1990, redaktor naczelny 1990-1991. Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego w latach 1988 - 2004, pastor Zboru Stołecznego w Warszawie 1981 - 2001. Członek: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charismatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Uczestnik międzynarodowych konferencji wyznaniowych, naukowych i pokojowych. Odznaczony państwowym Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia. Autor książek i artykułów.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.