Mieczysław Czajko

Mieczysław Czajko


Biskup, duchowny zielonoświątkowy, rocznik 1946, poprzednio m.in. zwierzchnik Kościoła Zielonoświątkowego (2000 – 2008), obecnie pastor Zboru „ Betania” w Szczecinie, wiceprezes Prezydium Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, współprzewodniczący Szczecińskiej Inicjatywy Ekumenicznej oraz członek Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego. Ma w swym dorobku teksty publicystyczne, recenzje, artykuły naukowe nie tylko z teorii literatury – pokłosie pracy przede wszystkim w wyższej uczelni. Autor autobiografii „ Życie, życie moje…” , redaktor i konsultant książek biograficznych. Obecnie szczególnie interesuje się właśnie biografistyką oraz procesem komunikacji nie tylko homiletycznej.


 • Listy do Wybranej Pani - List Siódmy

  Listy do Wybranej Pani - List Siódmy

  Mówiąc o niesystematycznej obecności w kościele, podkreślasz jednocześnie, że starasz się to nadrobić i korzystasz ze współczesnych form przekazu. Nie jestem tym zaskoczony.


 • Listy do Wybranej Pani - List Szósty

  Listy do Wybranej Pani - List Szósty

  Wybrana Pani! Za Słowem Bożym zachęcam, abyśmy cieszyli się, że w Kościele są dzieci, młodzieńcy, matki i ojcowie, młodzi i starsi, wdowy - i my wszyscy, ufam z nadzieją, chcemy służyć jak najlepiej Bogu i sobie nawzajem.


 • Listy do Wybranej Pani - List Piąty

  Listy do Wybranej Pani - List Piąty

  Zaległa piękna cisza i wtedy powstała myśl, by tę wizytę opisać wierszem. I to jest drugi element owego zaskoczenia. Liczę na Twoją interpretację...


 • Listy do Wybranej Pani - List Czwarty

  Listy do Wybranej Pani - List Czwarty

  W podeszłym wieku matka jednego z naszych kaznodziei Słowa Bożego miała udar mózgu, czego konsekwencją nie była śmierć, lecz utrata mowy. Rodzina próbowała w różnoraki sposoby nawiązywać z nią kontakt. Aż pewnego razu w trakcie rodzinnej, domowej społeczności,  ktoś z tego grona zainspirowany został, aby pomodlić się Modlitwą Pańską...


 • Listy do Wybranej Pani - List Trzeci

  Listy do Wybranej Pani - List Trzeci

  Wybacz, że poprzednio skoncentrowałem się na innym wątku niż przypuszczałaś. Ale póki nie jest to nasz ostatni list, to nic straconego, bo można w każdej chwili do różnych kwestii wrócić.


 • Listy do Wybranej Pani - List Drugi

  Listy do Wybranej Pani - List Drugi

  Natknąłem się na ciekawą refleksję człowieka, którego – jak to powiadamy - dni były już policzone, choć to liczenie dotyczy każdego z nas. Swemu rozmówcy powiedział tak: „Jeśli będzie pan miał kiedykolwiek w życiu do wyboru dwie drogi, łatwą i trudną, niech pan wybierze trudną..."


 • Listy do Wybranej Pani - List Pierwszy

  Listy do Wybranej Pani - List Pierwszy

  Z pewnym wewnętrznym oporem, ale i ze zrozumieniem przyjmuję, żeby darować sobie miłe słowa na początku każdego listu, bo jak słusznie zauważyłaś, skoro rozmawiamy, a w dodatku zaczynamy jeszcze pisać - to najlepsze znaki naszej więzi. I niech tak zostanie.


 • Szlachetna sztuka samoograniczania

  Szlachetna sztuka samoograniczania

  Od wspomnień do apelu

  Potrzebujemy samoograniczenia, bo gdy inni nas ograniczają, jest dużo trudniej. Możemy ich wówczas potraktować nie jako przyjaciół, lecz wrogów.


 • Obojętność

  Obojętność

  Judasz, jeden z uczniów, ale już w związku bez związku z Mistrzem, w społeczności bez społeczności, by ukryć swój stan, łudzi się przykryć swą obojętność niby wspólnotą z biednymi.


 • Język znakiem prawdy

  Język znakiem prawdy

  Gdy teraz słyszę i czytam, że prawie wszystko jest super, hiper, mega, ekstra pod każdym względem, a szczególnie ilościowym, to chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię (tematu przeto nie wyczerpuję). Hiperbola, przesadnia jest dość często znakiem kompleksów.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.