• Szalupa

  Szalupa

  Czy znów płyniemy statkiem z imponującym napisem: „Titanic"? Jego pasażerowie z wypiekami na twarzy wsiadali na pokład 10 kwietnia 1912 roku.  Takie gigantyczne cudo techniki nie mogło pójść na dno.

  Zobacz
 • Jak sobie radzić z trudnymi emocjami w czasie pandemii i izolacji?

  Jak sobie radzić z trudnymi emocjami w czasie pandemii i izolacji?

  Nagle, bez wcześniejszego przygotowania zmienił się świat, do którego byliśmy przyzwyczajeni.

  Zobacz
Ludzie, którzy ciągle żyją w niewoli

Ludzie, którzy ciągle żyją w niewoli Ze świata

Spoglądając na globalną rzeczywistość trudno nie dostrzec, że świat który nas otacza, nie jest ani bezpiecznym domem, ani przyjaznym miejscem do życia dla setek, tysięcy, a nawet milionów ludzi.

Zobacz

Miłuj siebie i bliźniego

Miłuj siebie i bliźniego Blisko Boga

Przypowieść o Samarytaninie to odpowiedź na pytanie: Kto jest moim bliźnim? Pokusa zawężania tego pojęcia do kręgu tych, którzy mnie miłują, albo do kręgu kulturowego, rasowego, narodowego, wyznaniowego doprowadziła już do wielu nieszczęść.

Zobacz

Przebudzone sumienie

Przebudzone sumienie

Filip Łapiński 22 sierpnia 2017

O prawdach tyczących się sumienia potrzebujemy słyszeć szczególnie dziś - gdy otaczająca nas kultura wybiela coraz więcej złych rzeczy.

 


O fenomenie sumienia - tego, czym jest i w jaki sposób do nas przemawia - traktował już poprzedni artykuł. Rozmawialiśmy też o głębokim związku, jaki istnieje między głosem sumienia i głosem Boga. Pociągnijmy ten temat dalej. 

Ból i milczenie sumienia

Warto przyjrzeć się temu, co dzieje się, gdy decydujemy postępować wbrew sumieniu. Naszym udziałem staje się wówczas charakterystyczny ból; z jednej strony dostrzegamy w nim dojmujący smutek, z drugiej - jak zauważa luterański teolog Ole Hallesby - jest w nim coś ze wstydu lub nawet wstrętu do samego siebie. O tym mówi zresztą także i sama Biblia: "I tam przypomnicie sobie swoje postępowanie i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i poczujecie wstręt do siebie z powody wszystkich swoich złych czynów, które popełniliście" (Księga Ezechiela 20, 43). Czujemy, jakby coś głęboko w nas, coś, co stanowi o naszej godności, zostało ugodzone. Naszym udziałem staje się wewnętrzna kara - obecna nawet, gdy konsekwencje złego czynu się na nas nie zemszczą. Czy to nie dziwne? W jaki sposób sumienie może wywoływać takie cierpienie skoro nie jest tożsame z moim "ja"? Wydaje się, że dotykamy tutaj prawdy szalenie ważnej; nie mniej istotnej jak ta o transcendentnym charakterze sumienia. Otóż możemy powiedzieć, że sumienie jest również immanentne - obecne w człowieku bez względu na to, czy życzy on sobie tego czy nie. Jego istnienie nierozerwalnie wiąże nasz los z dobrem i złem; jesteśmy skazani na wybór pomiędzy nimi i na wszystkie wypływające z tego konsekwencje. Dzięki temu, że mamy sumienie, nasze istnienie z natury przekracza nas samych i łączy nas z wyższym światem Boga. Jesteśmy stale w Jego obecności, przed Jego obliczem, na Jego sądzie - o tym właśnie zaświadcza sumienie. 

Dlatego właśnie możemy mówić o radości czystego sumienia oraz o bólu wywołanym przez jego splamienie - ich pochodzenie jest duchowe, lecz mamy w nich rzeczywisty udział. Są na tym świecie, ale nie są z tego świata. Więcej nawet - czy szczęście czystego sumienia nie stanowi przedsmaku wiecznej szczęśliwości? A katusze nieczystego sumienia - czy nie są przebłyskiem ostatecznej kary, o której ostrzega nas Pismo?

Z drugiej jednak strony, mamy z takim postawieniem sprawy kilka problemów. Wiemy przecież, że opisane powyżej rozterki sumienia nie stanowią codziennego doświadczenia większości z ludzi. Możemy powiedzieć, że choć powyższy opis cech sumienia jest zasadniczo prawdziwy, to przecież jednak tylko czasem stykamy się wyraźnie z jego głosem. Nasza niedoskonałość polega bowiem nie tylko na tym, że często nie stosujemy się do głosu własnego sumienia; chodzi także o to, że przemawia ono głosem... zbyt słabym. W życiu przeciętnego człowieka odzywa się ono tylko czasem a poza tym można je zagłuszyć; możemy zrobić to my sami, może to również zrobić kultura, dysponująca znacznie silniejszym nagłośnieniem. Jest możliwe sprawić, że głos sumienia zostanie zniekształcony lub że przestanie się odzywać. Skoro król Asa był w stanie uciszyć wypominającego mu błąd jasnowidza Chananiego wtrącając go do więzienia (II Księga Kronik 16, 7-10), o ileż bardziej każdy z nas jest w stanie uczynić to samo z własnym sumieniem? Tak, jego wewnętrzny głos może zamilknąć - a czy istnieje straszliwsza cisza?

Apostoł Paweł pisze, że "gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę" (List do Rzymian 1, 18). To właśnie dzieje się, gdy człowiek odmawia podporządkowaniu się głosowi sumienia, wytaczając przeciw niemu baterię własnych kontrargumentów. Wewnętrznie ulokowana prawda zostaje stłumiona, sumienie milknie, zło nie spotyka się już z protestem - a gniew Boży bezgłośnie gromadzi się nad grzeszną duszą niczym chmury przed nawałnicą. Cisza milczącego sumienia jest ciszą poprzedzającą burzę Bożego gniewu. Biada ludziom, którzy w niej żyją.

Sumienie czyste... nieużywane?

Na szczęście Bóg nie pozostawił nas w tym stanie. Nie pozwolił, żeby nasza znajomość dobra i zła miała ostać się tylko w pozostawionym na pastwę naszej kreatywnie złej woli sumieniu. Nie chciał, byśmy całkowicie zaciemnili Jego cichy wewnętrzny głos przez własną winę - i właśnie dlatego postanowił przemówić w historii ponownie, dając Mojżeszowi zakon. Prawda o dobru i złu została tym razem napisana na tablicach - by zaradzić słabości wewnętrznego poznania. Człowiek mógł zostać skonfrontowany z zewnętrznym głosem, którego nie mógł już tak łatwo okpić. Sumienie zostało wsparte przez Prawo i dane w nim ceremonie; a przynajmniej taki był ich cel. Czy nie o tym mówi autor Listu do Hebrajczyków (10, 2-3), gdy pisze że system ofiarniczy co roku przywodził na pamięć grzechy ludu?

Wynika z tego jedna niesłychanie ważna rzecz - Bogu zależy na głosie sumienia w nas. I wbrew powiedzeniu "sumienie miał czyste - bo nieużywane", czyste sumienie nie oznacza milczące. Wprost przeciwnie - zgodnie z przedstawioną już wcześniej analogią, celem sumienia jest być jak starotestamentowy prorok, który nie milczy gdy dostrzeże grzech (a także ogłasza błogosławieństwo, gdy czynimy dobrze). Gdy tylko Dawid zgrzeszył z Batszebą, u wrót jego pałacu natychmiast zjawił się prorok Natan, który odważnie skierował oskarżycielski palec w stronę króla. To ty jesteś tym człowiekiem! Ty zawiniłeś! Tę samą jakość chce za pośrednictwem żywego sumienia wypracować w każdym z nas Bóg. To właśnie jest jedną z cech chrześcijanina - że posiada coś, co Ole Hallesby nazywa "przebudzonym sumieniem"! To właśnie zapowiada prorok Jeremiasz (31,33) w cytowanym często fragmencie odnoszącym się do Nowego Przymierza. "Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem". Czy nie widzimy tutaj, jak mocno powiązane ze sobą okazują się chrześcijańska wiara i żywotność sumienia? Czy dostrzegamy, że jednym ze znaków obecności łaski jest sumienie mówiące?

Co to oznacza w praktyce? Z całą pewnością wzrost w wierze i uwrażliwianie naszego sumienia przez słowo Boże idą ze sobą w parze. Nasza wiara w Chrystusa staje się owocna, gdy znajduje odzwierciedlenie w czynach - a żeby to nastało, konieczne jest nauczyć się rozróżniać dobro od złego w konkretnych, codziennych sytuacjach. Nasza miłość do Boga i ludzi staje się dojrzała dzięki uformowanemu sumieniu. Już nie robimy niewłaściwych rzeczy z dobrymi intencjami albo dobrych rzeczy ze złymi intencjami - o co łatwo w przypadku sumienia nieuformowanego. Nasze działania zyskują coraz głębszą motywację - nie postępujemy dobrze ze względu na wymagania nałożone nam przez innych chrześcijan albo ponieważ boimy się kary. Czynimy dobrze i powstrzymujemy się od zła, postępując zgodnie z sumieniem, w którym rozpoznajemy głos kochającego nas Boga.

Czy nie zapomnieliśmy, że Apostoł Paweł modląc się o Filipian, prosił właśnie o... uformowanie ich sumień? "O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga" (List do Filipian 1, 9-11).

O prawdach tyczących się sumienia potrzebujemy słyszeć szczególnie dziś - gdy otaczająca nas kultura wybiela coraz więcej złych rzeczy. Jak będziemy w stanie uchować się przed jej wpływem, jeśli nie poprzez noszenie w skrytości swego sumienia innych norm niż te światowe? Jak możemy uratować się przed smutnym losem człowieka ponowoczesnego, o którym socjolog David Riesman pisze, że jest zewnątrzsterowny (kierowany przez zewnętrzne bodźce, pozbawiony stałej wewnętrznej tożsamości) inaczej niż przez przebudzenie sumienia - wiodącego nas od wewnątrz pośród raf i mielizn codziennego życia? 

Co z innymi rzeczami? Co z oczyszczeniem już splamionego sumienia? Czy nie o tym właśnie mówi cała Ewangelia? Ciąg dalszy nastąpi...

 • TAGI: Nawrócenie | Sumienie | Wiara
Filip Łapiński

Autor: Filip Łapiński

Warszawiak z podlaskimi korzeniami. Student psychologii na UW, stale wahający się nad wyborem drugiego kierunku. Tak wiele rzeczy jest przecież interesujących! Zaangażowany w działalność Generacji Plus - agendy misyjnej Kościoła Zielonoświątkowego. Niespokojna dusza, cały czas w drodze. Kocha czytać. Wciąż na nowo odkrywa piękno Jezusa Chrystusa.

 


Niebo w gębie!

 • Makaron z szynką i pieczarkami

  Makaron z szynką i pieczarkami

  Nie zawsze mamy ochotę na coś wykwintnego. Czasami chcemy najeść się ulubionymi, prostymi smakami. Ten przepis jest specjalnie na takie dni.

  Zobacz

 • Sałatka z figą

  Sałatka z figą

  Gorące lato wspominamy również dzięki pysznym, lekkim, ale i wyjątkowym daniom. Dziś proponujemy sałatkę, która uświetni nawet bardzo elegancką kolację.

  Zobacz

 • Szparagi w cieście francuskim z kremem pomidorowym

  Szparagi w cieście francuskim z kremem pomidorowym

  Jakie jest najlepsze danie na gorące dni - lekkie, ciepłe, sycące? My znaleźliśmy odpowiedź w połączeniu kuchni francuskiej i włoskiej. Brzmi poważnie? To smaczne, niedrogie i zarazem eleganckie danie, które oczaruje wasze oczy oraz kubki smakowe.

  Zobacz

 • Sałatka z fetą w rumianej panierce

  Sałatka z fetą w rumianej panierce

  Dziś przedstawiam przepis na sałatkę z rukolą, cebulką, pomidorami oraz smażonym serem feta w panierce. To świetny pomysł na lekki, jesienny obiad. Ma w sobie sporo witamin i dostarcza energii potrzebnej na chłodne dni - nie jest za bardzo dietetyczny.

  Zobacz

 • Cukinia faszerowana

  Cukinia faszerowana

  Zdrowe odżywianie często kojarzy nam się ze sklepami eko, w których czujemy się zagubieni i dużymi sumami na paragonach. Jednak zdrowo nie zawsze znaczy drogo! Weźmy sobie na przykład cukinię.

  Zobacz

 • Sałatka z kuskusem

  Sałatka z kuskusem

  Gryczana, jęczmienna, jaglana czy kuskus… Lubię wiele gatunków kasz, a każda z nich zawiera wiele cennych minerałów i witamin.

  Zobacz

Jak sobie radzić z trudnymi emocjami w czasie pandemii i izolacji?

Jak sobie radzić z trudnymi emocjami w czasie pandemii i izolacji? Polecamy, Psychologia

Nagle, bez wcześniejszego przygotowania zmienił się świat, do którego byliśmy przyzwyczajeni.

Zobacz

Szalupa

Szalupa Społeczeństwo, Polecamy

Czy znów płyniemy statkiem z imponującym napisem: „Titanic"? Jego pasażerowie z wypiekami na twarzy wsiadali na pokład 10 kwietnia 1912 roku.  Takie gigantyczne cudo techniki nie mogło pójść na dno.

Zobacz

Tęskniąc za światłością - refleksje po filmie

Tęskniąc za światłością - refleksje po filmie Społeczeństwo, Kościół, Recenzje

„Tylko nie mów nikomu” – wstrząsający do głębi film o piekle pedofilii występującej w kościele rzymskokatolickim w Polsce. Wczoraj obejrzałem.

Zobacz

Jak Żydzi zniknęli z Iraku - refleksja o Bogu historii

Jak Żydzi zniknęli z Iraku - refleksja o Bogu historii Historia, Judaizm

W 1951 większość irackich Żydów zmuszona została do opuszczenia kraju. Stali się w ofiarami przemocy, wypędzeń i konfiskat. Patrząc po ludzku, to kolejny dramat, który stał się udziałem tego narodu. Jest też inna perspektywa.

Zobacz

Miłuj siebie i bliźniego

Miłuj siebie i bliźniego Blisko Boga

Przypowieść o Samarytaninie to odpowiedź na pytanie: Kto jest moim bliźnim? Pokusa zawężania tego pojęcia do kręgu tych, którzy mnie miłują, albo do kręgu kulturowego, rasowego, narodowego, wyznaniowego doprowadziła już do wielu nieszczęść.

Zobacz

Czy chrześcijanie powinni się angażować w życie społeczne?

Czy chrześcijanie powinni się angażować w życie społeczne? Społeczeństwo

Obserwując debatę publiczną i jej wartości, chrześcijanie mogą zadawać sobie pytanie - czy przez aktywny udział się w życiu społecznym i politycznym realizujemy dane przez Boga powołanie, czy przeciwnie - niebezpiecznie ulegamy wpływom tego świata?

Zobacz

Obejrzeliśmy „Kler

Obejrzeliśmy „Kler". Recenzje

Czy film Smarzowskiego ukazuje wydumane problemy? Czy spowoduje kryzys zaufania do Kościoła? Czy wywoła kryzys wiary w Boga?

Zobacz

Refleksja na 70. rocznicę odrodzenia Izraela

Refleksja na 70. rocznicę odrodzenia Izraela Społeczeństwo, Blisko Boga, Historia

Mija 70. rocznica odrodzenia się państwa Izrael. W kontekście Bożych proroctw - to coś o kapitalnym znaczeniu dla nas i całego świata.

Zobacz

Wielka Niedziela

Wielka Niedziela Blisko Boga

Wielka Niedziela. Jezus zmartwychwstał! Dzień zmartwychwstania Pańskiego o dziwo nie zaczyna się od radości ale od smutku. Nie zaczyna się radosnym „Jezus zmartwychwstał!” ale przepełnionym łzami zdaniem „Gdzie jest mój Pan?”.

Zobacz

Wielka Sobota

Wielka Sobota Blisko Boga

Wielka Sobota. Jezus złożony w grobie. Czas oddzielający Wielki Piątek od Wielkiej Niedzieli. Czas oddzielający dzień bólu, śmierci i utraconych nadziei, od niedzieli radości zwycięstwa życia nad śmiercią.

Zobacz

Wielki Piątek

Wielki Piątek Blisko Boga

Wielki Piątek. Jezus sądzony, odrzucony, wyszydzony i ukrzyżowany. Jak uczy historia człowieka i to, co dzisiaj dookoła, istotą życia jest to, aby dostać się na szczyt i jak najdłużej się na nim utrzymać. Ewentualnie wspiąć się jeszcze wyżej.

Zobacz

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek Blisko Boga

Wielki Czwartek. Jezus świętuję Paschę ze swoimi uczniami. Kiedy On gorąco pragnie spożyć Paschę z nimi, zanim zostanie ukrzyżowany, uczniowie kłócą się o najlepsze stołki w Królestwie Bożym.

Zobacz

Wielka Środa

Wielka Środa Blisko Boga

Wielka Środa. Dzień zdrady Jezusa przez Judasza. Ludzki grzech, nasz grzech, mój grzech, jest w swej najgłębszej istocie sprzedawaniem Boga za inne, pozorne dobro.

Zobacz

Wielki Piątek - spektakl i koncert w Warszawie

Wielki Piątek - spektakl i koncert w Warszawie Wydarzenia

Dramat śmierci Chrystusa nie pozwala na obojętność. Prowokuje do szukania odpowiedzi na pytania o prawdę, wielkość, cierpienie, sens życia.

Zobacz

Wielki Wtorek

Wielki Wtorek Blisko Boga

Wielki Wtorek. Jezus naucza w świątyni i bada serca uczonych w Piśmie. Zagląda we wnętrza ważnych osobistości religijnych i wielokrotnie powiada „biada”.

Zobacz

Wielki Poniedziałek

Wielki Poniedziałek Blisko Boga

Wielki Poniedziałek. Jezus oczyszcza świątynię. „Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców”. Dzisiaj istnieje już tylko jedna świątynia, którą jest ciało każdego, kto uwierzy.

Zobacz

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa Blisko Boga

Niedziela Palmowa. Jezus wkracza do Jerozolimy rozpoczynając drogę na krzyż. Krzyż, który przyniesie śmierć i życie.

Zobacz

Billy Graham. Refleksja na pożegnanie.

Billy Graham. Refleksja na pożegnanie. Społeczeństwo, Kościół, Historia

21. lutego nad ranem, kilka miesięcy przed swoimi setnymi urodzinami, odszedł do wieczności duchowy gigant - pastor i kaznodzieja Billy Graham.

Zobacz

Mój Zbawiciel. Zatańczyć Ewangelię

Mój Zbawiciel. Zatańczyć Ewangelię Wydarzenia

W 1986 roku Bóg poruszył serce amerykańskiej tancerki baletowej Kathy Thibodeaux pragnieniem przywrócenia znaczenia tańca we współczesnym Kościele. Tańca jako narzędzia wyrażania modlitwy i uwielbienia Boga, ale również tańca jako możliwości przekazu Ewangelii. Pragnienie tancerki zostało pobłogosławione przez Twórcę tańca i sztuki. Na małe „tak” artystki, Bóg odpowiedział swoim „TAK”.

Zobacz

Moja „mała ojczyzna

Moja „mała ojczyzna" z reformacją w tle Historia, Miejsce na ziemi

Gaśno jest jedną z ponad 100 miejscowości Mazowsza ujętych w katalogu zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce. Menonici, a także przedstawiciele innych grup wyznaniowych wyrosłych na gruncie reformacji, zmienili nieco strukturę wyznaniową arcykatolickiego Mazowsza.

Zobacz

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.