Regulamin zamieszczania komentarzy
w serwisie “Niebo i Ziemia” (NieboiZiemia.pl)

§ 1
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin - niniejszy “Regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie “Niebo i Ziemia” (NieboiZiemia.pl)
2. Sienna – Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Stołeczny, adres: ul. 68/70 00-825 Warszawa, prowadzący serwis w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 41 poz. 254)
3. Serwis “Niebo i Ziemia” lub nieboiziemia.pl - serwis internetowy umożliwiający użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Sienną pod aktualnym adresem elektronicznym www.nieboiziemia.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi.

§ 2
1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w serwisie NieboiZiemia.pl oraz w innych serwisach Siennej poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
2. Dostęp do serwisu NieboiZiemia.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w serwisie NieboiZiemia.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej posiadający konto w serwisie Facebook.com.
3. Korzystanie z serwisu NieboiZiemia.pl oznacza akceptację regulaminu.
4. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis NieboiZiemia.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
5. Serwis NieboiZiemia.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. NieboiZiemia.pl nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach NieboiZiemia.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie NieboiZiemia.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
    ◦    przekazów reklamowych
    ◦    wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
8. Umieszczanie na stronach serwisu NieboiZiemia.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez Sienną użytkowników, na określonych stronach serwisu.
10. Sienna zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 6 i 7 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w serwisie NieboiZiemia.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
11. Osoby zamieszczające wypowiedzi w serwisie NieboiZiemia.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
12. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja serwisu NieboiZiemia.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.
13. Komentujący w serwisie NieboiZiemia.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Sienną w wybranej przez Sienną formie.

§ 3
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu NieboiZiemia.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres: Niebo i Ziemia, KZ Sienna, Ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
2. Sienna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.nieboiziemia.pl
3. Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2013

- Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.