Chwało, przyjdź i znajdź mnie
fot. Paramore, materiały prasowe

Chwało, przyjdź i znajdź mnie

Kacper Kempisty 07 lipca 2014

Nie mogłem pominąć tego utworu. Po pierwsze - lubię muzykę zespołu Paramore, po drugie, będzie o Bogu - pisze Kacper Kempisty w kolejnym odcinku cyklu, w którym interpretuje teksty znanych piosenek przez pryzmat wiary i Biblii.

 


Paramore - "Part II"

Tekst i muzyka Hayley Williams, Taylor York, Justin Meldal - Johnsen

What a shame, what a shame
We all remain such fragile, broken things
A beauty half betrayed
Butterflies with punctured wings
Still there are darkened places
Deep in my heart
Where once was blazing light
Now there's a tiny spark

Oh glory
Come and find me
Oh glory
Come and find me

Dancing all alone
To the sound of an enemy's song
I'll be lost until you find me
Fighting on my own
In a war that's already been won
I'll be lost until you come and find me here
Oh glory

What a mess, what a mystery we've made
of love and other simple things
Learning to forgive
Even when it wasn’t our mistake
I question every human
Who won't look in my eyes
Scars left on my heart, formed
Patterns in my mind

Oh glory
You will find me

Dancing all alone
To the sound of an enemy's song
I'll be lost until you find me
Fighting on my own
In a war that's already been won
I'll be lost until you come and find me here
Oh glory

Like the moon we borrow our light
I am nothing but a shadow in the night
So if you let me I will catch fire
To let your glory and mercy shine

Ale wstyd, taki wstyd
Że pozostajemy tak wątłymi, zepsutymi rzeczami
Piękno na wpół zdradzone
Motyle z przebitymi skrzydłami
Nadal mam ciemne miejsca
Głęboko w moim sercu
Gdzie kiedyś było oślepiające światło
Teraz jest tam maleńka iskra

O chwało
Przyjdź i znajdź mnie
O chwało
Przyjdź i znajdź mnie

Tańcząc samotnie
Do dźwięków piosenki wroga
Będę zgubiona dopóki mnie nie znajdziesz
Walcząc samodzielnie
Na wojnie, która już została wygrana
Będę zgubiona dopóki mnie nie znajdziesz tutaj
O chwało

Ależ bałagan, jaką tajemnicę stworzyliśmy
Z miłości i innych prostych rzeczy
Uczenia się przebaczenia
Nawet jeśli to nie był nasz błąd
Kwestionuję każdego człowieka
Który nie patrzy mi w oczy
Blizny zostawione na moim sercu
Stworzyły schematy w moim umyśle

O chwało
Znajdziesz mnie

Tańcząc samotnie
Do dźwięków piosenki wroga
Będę zgubiona dopóki mnie nie znajdziesz
Walcząc samodzielnie
Na wojnie, która już została wygrana
Będę zgubiona dopóki mnie nie znajdziesz tutaj
O chwało

Tak jak księżyc - pożyczamy nasze światło
Jestem niczym więcej niż cień w nocy
Jeśli mi pozwolisz, zajmę się ogniem
Aby Twoja chwała­ i miłosierdzie zajaśniały

 

 

Ale wstyd, taki wstyd
Że pozostajemy tak wątłymi, zepsutymi rzeczami
Piękno na wpół zdradzone
Motyle z przebitymi skrzydłami
Nadal mam ciemne miejsca
Głęboko w moim sercu
Gdzie kiedyś było oślepiające światło
Teraz jest tam maleńka iskra

Poczucie wstydu, że traktujemy siebie jak popsute rzeczy - zapominamy, kim jesteśmy w Chrystusie - powoduje ciemność w sercu. Nadal jednak jest iskra nadziei, pamięć o płonącym niegdyś wewnątrz świetle.

O chwało
Przyjdź i znajdź mnie
O chwało
Przyjdź i znajdź mnie

Czas zwrócić się do Boga - Jego chwała może stać się udziałem każdego człowieka, bo dzięki Jezusowi żyjemy w czasie przebaczonych grzechów.
"Usłysz Boże, mój głos, kiedy wołam; zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj" (Ps 27,7)

Tańcząc samotnie
Do dźwięków piosenki wroga
Będę zgubiona dopóki mnie nie znajdziesz
Walcząc samodzielnie
Na wojnie, która już została wygrana
Będę zgubiona dopóki mnie nie znajdziesz tutaj
O chwało

To naprawdę dobry fragment - świadomość świata i pozycji autora wobec niego. Samotny taniec oznacza ludzkie próby poradzenia sobie z rzeczywistością. Piosenka wroga to przypomnienie, że tutaj pierwsze skrzypce w ludzkich uszach zwykle gra szatan. Dopóki Bóg nie wejdzie w nasze życie, idziemy na oślep, ku zagubieniu. Wygrana wojna to rzeczywistość po zmartwychwstaniu Jezusa, wygrana wojna ze złem i śmiercią.

"Ale Bóg, co jest bogaty w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował, i nas, będących umarłymi w fałszywych krokach ożywił razem z Chrystusem (bowiem łaską jesteście ocaleni od śmierci). Pomógł też się podźwignąć i w niebiosach, razem posadził w Chrystusie Jezusie, by w nadchodzących czasach, w dobrotliwości dla nas, okazać niezmierne bogactwo Jego łaski w Jezusie Chrystusie" (Ef 2,4-7)
"To wam powiedziałem, abyście mieli we mnie pokój. Na świecie macie ucisk; ale bądźcie dobrej myśli- ja zwyciężyłem świat" (J 16,33)

Ależ bałagan, jaką tajemnicę stworzyliśmy
Z miłości i innych prostych rzeczy
Uczenia się przebaczenia
Nawet jeśli to nie był nasz błąd
Kwestionuję każdego człowieka
Który nie patrzy mi w oczy
Blizny zostawione na moim sercu
Stworzyły schematy w moim umyśle

Miłość i przebaczenie są możliwe, jeśli usuniemy z serca oczekiwania i pozbędziemy się nieufnego nastawienia wobec ludzi. Jak długo pozwalamy sobie na formowanie osądów i barier w sercu, zbieramy rany, formują się blizny. Z przykrych dla nas wydarzeń i zranień rodzą się w umyśle schematy, ścieżki postępowania. Tym samym zaczynamy mierzyć unikalnych, wyjątkowych ludzi jedną, surową miarą.

"Wszelka gorzkość, gniew, zapalczywość, wrzask i oszczerstwo niech od was zostanie wzięte, razem z każdą złością. Ale jedni względem drugich stawajcie się łagodni, miłosierni; przebaczając sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie". (Ef 4,31-32)

O, chwało
Znajdziesz mnie

Tak! Nawet już nas znalazła, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. Boża chwała po prostu jest, to my się od niej odwracamy, lub nie wiemy, że istnieje.

"Przeznaczył nas dla samego Siebie, według upodobania Jego woli, do usynowienia przez Jezusa Chrystusa" (Ef 1,5)
"Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary; i to nie z was, Boga to dar; nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił" (Ef 2,8)

Tak jak księżyc - pożyczamy nasze światło
Jestem niczym więcej niż cień w nocy

To kolejna dobra myśl - nie jesteśmy w stanie świecić swoim światłem - świecimy, jeśli Jezus w nas jest światłem.

"Nadto Jezus znowu im powiedział, mówiąc: Ja jestem światło świata; kto za mną idzie nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia" (Jn 8,12)

Jeśli mi pozwolisz, zajmę się ogniem
Aby Twoja chwała i miłosierdzie zajaśniały

Ten fragment - na moje oko - jest modlitwą o napełnienie Duchem Świętym.

"Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca Ten będzie o mnie świadczył" (J 15,26)
"Nie wiecie, że jesteście Świątynią Boga oraz że Duch Boga w was mieszka? A jeśli ktoś skaża Świątynię Boga tego Bóg niszczy, bowiem przybytek Boga, którym wy jesteście, jest święty" (1Kor 3,16-17)
"Bowiem Królestwo Boga nie przejawia się w mowie ale w mocy." (1Kor 4,20)

 

Kacper Kempisty

Autor: Kacper Kempisty

Kacper Kempisty - rocznik `83, architekt i rysownik, z zawodu junior art designer. W latach 2004 – 2012 był gitarzystą jednego z warszawskich zespołów rockowych, od roku 2013 służy w zespole muzycznym zboru zielonoświątkowego na Siennej.
O swojej pasji muzycznej mówi w ten sposób: "Muzyka jest językiem bogatym w informacje, które zrozumiałe są dla każdego człowieka. Utwory muzyczne niosą radość i smutek, spokój i siłę, tajemnicę i prostotę. Muzyka to bicie serca, rytm ciężkiej pracy, szept ukochanej osoby, krople deszczu stukające o dach, szum wiatru wśród gałęzi drzew. Słowa piosenek i pieśni zapadają głęboko w naszą pamięć i mieszkają w sercach. Bóg dał nam uszy, abyśmy słuchali - wierzę, że muzyki również".


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zamieszczanych treści bez zezwolenia zabronione.