Usprawiedliwieni ostatecznie i całkowicie

John Piper 28 lutego 2014

Cóż więc z tego, że sędzia rejonowy uznałby cię za niewinnego, jeśli sąd wyższego szczebla zawyrokuje o twojej winie? Co z tego, że burmistrz cię uniewinni, jeśli cesarz będzie cię oskarżał?


Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia.
(Rz 8,33)

Paweł mógł napisać “Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?”, aby następnie odpowiedzieć “Nikt! Jesteśmy usprawiedliwieni”. Byłaby to prawda. Ale nie sformułował tego w ten sposób. Odpowiada natomiast: “Przecież Bóg usprawiedliwia”.

Nacisk położony został nie na czynność, ale na tego, kto jest jej Wykonawcą.

Dlaczego? Otóż w świecie sądów i prawa, do którego nawiązuje język tej wypowiedzi, uniewinnienie ogłoszone przez jednego sędziego może być obalone przez sąd wyższej instancji.

Cóż więc z tego, że sędzia rejonowy uznałby cię za niewinnego, jeśli sąd wyższego szczebla zawyrokuje o twojej winie? Co z tego, że burmistrz cię uniewinni, jeśli cesarz będzie cię oskarżał?

A oto wniosek z powyższego: ponad Bogiem nie ma wyższych instancji. Jeśli Bóg jest tym, który uniewinnił - zawyrokował, że w jego oczach jesteś sprawiedliwy - nie ma miejsca na odwołania, na powtarzanie procesu, na szukanie innych zarzutów. Boży wyrok jest ostateczny i obejmuje wszystko.

Usłyszcie to, ci którzy wierzycie w Jezusa, którzy jesteście z Chrystusem zjednoczeni, którzy znajdujecie się wśród Bożych wybranych: to Bóg was usprawiedliwia. Nie czyni tego ludzki sędzia, ani wielki prorok, ani archanioł z nieba. Jedynie Bóg, Stworzyciel, Właściciel wszystkich rzeczy i Władca wszechświata, każdej cząstki i każdej osoby, która się w nim znajduje. To Bóg usprawiedliwia.

Cel? Niewzruszone poczucie bezpieczeństwa w obliczu nawet najstraszliwszych cierpień. Jeśli Bóg jest z nami, nikt nie zdoła nas pokonać. Jeśli Bóg darował nam swojego Syna, da nam wszystko, co jest dla nas dobre. Jeśli Bóg nas usprawiedliwia, żadne oskarżenie przeciwko nam nie może mieć mocy.


John Piper, fragment kazania "It is God who justifies" / © 2014 Desiring God Ministries
Cytaty biblijne: Biblia warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce